Squid Sashimi

Squid Sashimi

ヤリイカの刺身 55-60g by Nobu Sakaguchi (15 years at a Michelin star)

£7.99
By Sashimi Monger (Nobu Sakaguchi) Squid Sashimi 55-60g by Nobu Sakaguchi (ex Roka's head sushi chef)/ ヤリイカの刺身 55-60g
Frozen
ADD

Ingredients

Squid