Tobiko (Flying Fish Roe)

Tobiko (Flying Fish Roe)

とびこ 50g by Nobu Sakaguchi (15 years at a Michelin star)

£3.69
By Sashimi Monger (Nobu Sakaguchi) Tobiko 50g/とびこ
Frozen
ADD

Ingredients

Flying Fish Roe

Allergy

Fish