Squid Sashimi Fillet

Squid Sashimi Fillet

ヤリイカ イカ刺し用切身 80-90g by Nobu Sakaguchi (15 years at a Michelin star)

£8.99
By Sashimi Monger (Nobu Sakaguchi) Squid Sashimi Fillet 80-90g by Nobu Sakaguchi (ex Roka's head sushi chef) 80-90g/ ヤリイカ イカ刺し用切身
Frozen
ADD

Ingredients

Squid