Simmered Kiriboshi Daikon (Shredded Mooli Radish with soy sauce)

Simmered Kiriboshi Daikon (Shredded Mooli Radish with soy sauce)

切干し大根 - Ve

£3.99
Simmered Kiriboshi Daikon (Shredded Mooli Radish with soy sauce)/ 栄養豊富な大根を人参、油揚げと昔ながらの味で仕上げました。
Frozen
ADD

Allergy

Soy, Gluten