ETA not Confirmed Sanuki Shisei Thick Udon

ETA not Confirmed Sanuki Shisei Thick Udon

さぬきシセイ 太麵強腰うどん 300g

£2.60
さぬきシセイ 太麵強腰うどん / Sanuki Shisei Thick Udon 300g
Sold Out

Ingredients

Wheat, Flour, Salt

Allergy

Wheat