Akagi Shokuhin Joshu Akagi Soba Noodles, 270g (3 servings)

Akagi Shokuhin Joshu Akagi Soba Noodles, 270g (3 servings)

赤城食品 上州赤城そば, 270g(3人前)

£1.99
Akagi Shokuhin Joshu Akagi Soba Noodles, 270g (3 servings)/ 赤城食品 上州赤城そば, 270g(3人前)、そば、蕎麦、ソバ、赤城、上州
ADD

Ingredients

Buckwheat soba noodles

Allergy

Gluten