Yutaka Frozen Edamame 500g by Yutaka

Yutaka Frozen Edamame 500g by Yutaka

ゆたか冷凍枝豆 500g

£2.99
Yutaka Freshly Picked & Frozen edamame 500g/ ゆたか冷凍枝豆 500g
Frozen
ADD

Ingredients

Soybean

Allergy

Soy