Riken sozairyoku Mutenka Katsuodashi powder (Bonito)

Riken sozairyoku Mutenka Katsuodashi powder (Bonito)

リケン 素材力だし 無添加かつおだし 35g - (5g×7)

£4.28
リケン 素材力だし 無添加かつおだし / Riken sozairyoku Mutenka Katsuodashi powder (Bonito) 35g(5g×7)
ADD

Ingredients

Bonito (Fish) flake Powder, Kelp Powder, Shiitake Mushroom Powder, Modified Starch

Allergy

Fish